ارور های پکیج آماتیس

Wednesday، ۳۰ Farvardin ۱۴۰۲

کد خطای E01 در پکیج آماتیس مدل لائورا پلاس :

تشریح خطا :

عدم تشکیل و یا تشخيص شعله می‌باشد. این خطای پکیج آماتیس به معنای وجود مشکل در قسمت احتراق می‌باشد.

روش برطرف نمودن این خطا :

1:شیرگاز ورودی به دستگاه را باز کنین.

2:اگه شعله تشکل میشود و مجدد خاموش میشود شعله کوتاه ماژول (شیرگاز) را زیاد کنید 

3:میله ی یون دستگاه تنظیم روی شعله  و فاصله آن نسبت با آتش مناسب باشد درآخر زمانی که دوده گرفته آن را با سنبادهp180 خیلی نرم تمیز کرده.

4:از رسیدن هوا به دستگاه اطمینان حاصل کنین.

5: پرشرهوا را چک کنین .

کد خطای E02 پکیج آماتیس مدل لائورا پلاس :

تشرح خطا :

فعال شدن ترموستات حد 105 درجه و به معنای بالا رفتن بیش از حد دمای پکیج می‌باشد. این خطا به دلایل زیر مربوط می‌شود :

1:پمپ سوخته وآن را چک کنین غیر اینصورت پمپ جام کرده(گیرپاژ)

2:مبدل اولیه و ثانویه رسوب گرفته 

مخصوصا مناطقی که دبی و ناخالصی آب منطقه بالا میباشد

3: اتصالات و زیربندی پکیج  آهنی میباشد و گرفته است

نبود فیلتر مغناطیسی مدارگرمایش .

4:شیرهای رفت و برگشت و رادیاتور ها را باز باشند .

5شیر برقی معیوب است و تعویض شود اگر شیر برقی را از جای خودجدا کرده و تغیر حالت بزنین مثال(از تابستانه به زمستان یه بلعکس)

پیستون داخل شیر برقی باید حرکت کند

در غیر این صورت تعویض گردد.

6:سنسور حد تست شود و تعویض شود.

7:دوده گرفتن فین های مبدل اولیه(پره های مبدل) و مکش نکردن 

فن و از دست نداد دما دلیل جوش آوردن میشود.

8:فن دستگاه کثیف شده یا ضعیف میباشد چک شود.

کد خطای E03 پکیج آماتیس مدل لائورا پلاس :

تشرح خطا :

وجود اشکال در قسمت دودکش و تخلیه دود

روش برطرف نمودن این خطا :

1:پرشر سوئیچ هوا را تست کنین و در صورت معیوب بود تعویض شود

شلنگ های پرشرهوا را چک کنین.

2:رله ی پرشرهوا داخل برد معیوب است و تعویض شود.

3:درب دستگاه را باز نموده و دودکش را از دستگاه جدا نموده ریست شود 

اگر پکیج نرمال به کار خود ادامه داد

مشکل در انسداد لوله های دودکش میباشد.

تشرح خطا :

فعال شدن پرشر سوئیچ آب به دلیل کم بودن فشار بار پکیج

روش برطرف نمودن این خطا :

1:پایین بودن فشار آب در مدار 

ابتدا دستگاه را در حالا (off)قراردهید

 شیر پرکن(شیرآبی رنگ زیر بدنه ی دستگاه )را باز نموده و فشار بالا بیاید تا ۱/۵bar پس از آن که فشار تنظیم شد شیرپرکن را موافق عقربه های ساعت ببندید 

توجه داشته باشین شیرپرکن همیشه باید بسته باشد.

2:نشتی در مدار این عامل امکان دار داخل پکیج و یا از اتصالات زیربندی 

و اتصال رادیاتور ها و حتی خوده رادیاتور ها نشتی داشته باشن که درحالت افت فشار را به همراه دارد.

3:منبع انبساط را چک کنین آب داخل مدار را تخلیه کنین و فشار باد آن را روی 1/2bar تنظیم کنین

و وگر دومرتبه فشار افت کرد 

منبع شما سوراخ شده است 

که در این تعویض گردد.

کد خطای E05 پکیج آماتیس مدل لائورا پلاس :

تشرح خطا :

وجود اشکال در سنسور مدار شوفاژ

روش برطرف نمودن این خطا :

1:سنسور مدار گرمایش را با اهم متر چک کنین در صورت معیوب بودن تعویض گردد.

2:سوکت های سنسور را چک کنین .

3:در بعضی از موارد اگر ایراد رفع نشد

یک سنسور در بیرون از مدار به سوکت سنسور متصل کنین

وقتی مشاهده کردین دوبار خطاداردو ناپایدار بودن درجه ی دما

 را مشاهد کردین 

برد کنترل دستگاه معیوب میباشد.

کد خطای E06 پکیج آماتیس مدل لائورا پلاس :

تشرح خطا :

وجود اشکال در سنسور آب مصرفی پکیج

روش برطرف نمودن این خطا :

1:ابتدا سنسور اب مصرفی را با اهم متر چک کنین و درصورت معیوب بودن تعویض شود.

2:سوکت های سنسور را چک کنین.

3:درصورت تعویض سنسور چنانچه ایراد حل نشد

یک سنسور در بیرون از مدار به سوکت سنسور وصل نموده

اگر دراین حالت هم دومرتبه ارور زد و درجه هارا صحیح اندازه گیری نکرد و پرش درجه اب را به همرا داشت

برد کنترل دستگاه معیوب میباشد.

کد خطا E09 پکیج آماتیس :

تشرح خطا:

ورود بیش از حد آب به دستگاه. احتمالا شیر پرکن باز مانده است

روش برطرف نمودن این خطا :

1:چنانچه شیرپرکن دستگاه(شیرابی رنگ زیر بدنه ی دستگاه) باز میباشد

آن را موافق عقربه های ساعت (راست گرد) ببندید و پیچ هواگیر رادیاتور که در انتهای ان سمت بالا قرار دار به وسیله ی آچار هواگیر یا فازمتر به اندازه ی ۲ دور باز نموده تا آب از ان خارج شود 

زمانی که فشار دستگاه روی ۱/۵bar تنظیم شد پیچ هوا گیر راهم ببندید.

2:شیر پرکن دستگاه معیوب است و با این که بسته است از خود اب عبود میدهد و وارد مدار گرمایش میکند

در این صورت شیرپرکن را تعویض کنین.

3:مبدل ثانویه سوراخ میباشد و آب را از مدار مصرفی به مدار گرمایش منتقل میکند مبدل را تست نموده 

ودرنهایت تعویض شود.

4:منبع انبساط را چک کنین و فشار باد آن روی ۱/۲bar تنظیم شود.

کد خطا E46 پکیج آماتیس :

تشرح خطا:

اشکال در فرستنده جریان فلوسوئیچ.

1:سنسور چشمی فلوسوییچ با یک اهن ربا تست کنین چنانچه اهن ربا نزدیک سنسور شد و دستگاه شروع به کار کرد سنسور سالم است درغیر این صورت سنسور تعویض شود.

2:توربین فلوییچ را باز نموده و از حالت گیرپاژ آن را روان کرده

درصورت شکستگی پره ها و فرسوده بود ان را تعویض کنین.

کد خطا E51 پکیج آماتیس :

تشرح خطا:

آسیب سخت افزاری به برد کنترل

رله فن بسته نمی‌شود

روش برطرف نمودن عیب :

برد کنترل توسط تکنسین باز نموده و رله فن عوض شود

کد خطا E52 پکیج آماتیس :

تشرح خطا:

آسیب سخت افزاری برد کنترل

رله فن گیر کرده است

روش برطرف نمودن عیب :

برد کنترل توسط تکنسین باز نموده تعمیر و رله فن عوض شود

کد خطای E53 پکیج آماتیس :

تشرح خطا:

آسیب سخت افزاری

1:شیرگاز را تنظیم کرده ودرصورت امکان شیر گاز سالم جایگزین شود چنانچه ارور دستگاه رفع نشد برد دستگاه معیوب میباشد و باید توسط تکنسین مجاز تعمیرشود.

کد خطای E72 پکیج آماتیس :

تشرح خطا:

عدم تشخیص محفظه احتراق

مربوط به ونتوری و اتصال شلنگ های فن و خروجی دودکش

روش برطرف نمودن عیب :

1:ونتوری فن را باز کنین احتمالا به علت دمای بالا ونتوری آب شده و از حالت طبیعی خارج شده

شیر گاز را تنظیم کنین 

و از تمیر بودن فن و شلنگ های پرشر هوا اطمینال حال کنین

در این صورت ونتوری را تعویض کنین.

کد خطای E76 پکیج آماتیس :

تشرح خطا:

عدم تشخیص اتصال ماژول شیر گاز – سوکت ها را چک کنید.

کد خطا E99 پکیج آماتیس :

تشرح خطا:

عدم قابلیت ریست.

1:دستگاه را برای چنده دقیقه از برق در بیاورین و مجدد برق ان را وصل کنین 

اگر مجددا این ارور را نمایش دار مشکل از بردکنترل میباشد و توسط تکنسین تعمیر شود.

پیام در واتسپ